communicatie copy ondersteuning
contact
terug
T 06 - 21397544
disclaimer
     


De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Steur & co. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Steur & co kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website. Het is mogelijk dat via deze internetsite toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Steur & co kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Copyright
Steur & co behoudt zich het auteursrecht op de via deze internetsite verstrekte informatie, inclusief woordmerk en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de site van Steur & co mag zonder schriftelijke toestemming van Steur & co openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd.
chair blanc