communicatie copy ondersteuning
contact
terug
T 06 - 21397544
disclaimer
     
AWZI-Harnaschpolder

AWZI Harnaschpolder

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Delfland
Steur & co:     teksten en begeleiding grafisch ontwerp t.b.v. educatieve expositie

In de Harnaschpolder bij Delft staat Nederlands grootste afvalwaterzuivering. Bij de zuivering is een bezoekerscentrum. Namens communicatiebureau Podium schreef Steur & co de teksten voor de educatieve expositie. Daarnaast heeft Steur & co de grafische vormgeving begeleid en meegedacht over de inrichting van de ruimte en het ontwerp van de exhibits.
chair blanc